การ สอบ วัด ระดับ ภาษา ญี่ปุ่น (2023)

1. JLPT ทำความรู้จักการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น การสมัครสอบ ข้อสอบเก่า

 • ย่อมาจาก Japanese Language Proficiency Test การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น คือ การสอบที่จัดขึ้นเพื่อวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ของชาวต่างชาติผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น. การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งแรก จัดขึ้น ...

 • JLPT สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น คืออะไร มีกี่ระดับ จัดสอบที่ไหน สมัครสอบอย่างไร รวมถึงการใช้ผลการสอบ JLPT เพื่อสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

2. การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น - The Japan Foundation, Bangkok

 • การสอบแบ่งออกเป็น 3 วิชา เพื่อวัดระดับความสามารถโดยรวมในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ดังนี้ [ความรู้ตัวภาษา] เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร คำศัพท์ และไวยากรณ์ [การอ่าน] และ [การฟัง] ...

 • การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น การจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นใ

3. ข้อควรรู้ก่อนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) - アクセス日本留学

 • การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ใช้สำหรับ การสอบเข้า ประเทศญี่ปุ่นที่โรงเรียนโรงเรียน โรงเรียนอาชีวศึกษา ส่วนใหญ่และเพื่อตรวจสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ...

 • การทดสอบวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) เป็นการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นของคนญี่ปุ่นที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นซึ่งดำเนินการร่วมกันโดยสมาคมส่งเสริมการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (JEES) และมูลนิธิญี่ปุ่น

4. ข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) คืออะไร? จะพิชิตได้ยังไง? - Study Kyoto

 • Jan 6, 2017 · การสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นจะประกอบไปด้วย 4 ส่วนคือการอ่าน การฟัง หลักภาษา และ คำศัพท์ โดยจะไม่มีการสอบการพูดหรือการเขียนคันจิ แต่มีการสอบเลือกคันจิที่ถูกต้องจากคันจิที่ ...

 • หากคุณมีแผนที่จะหางานในญี่ปุ่นหลังจากเรียนจบ การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JPLT(Japanese-Language Proficiency Test) ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย ในเว็ปไซต์หางานอย่าง CareerCross หรือ Daijob ซึ่งเน้นงานหลายภาษา บริษัทส่วนใหญ่ต้องการคนที่ความสามารถภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วหรือสื่อสารในระดับธุรกิจได้ แน่นอนว่าการแสดงความสามารถทางภาษาออกมาตรงๆก็เป็นเรื่องสำคัญ แต่ทางบริษัทไม่สามารถวัดระดับความสามารถทางภาษาของเราได้จากใบสมัคร หากจะวัดจากเวลาที่เรียนอย่างเดียวก็คงจะเป็นเรื่องยาก การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในที่นี้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นก็ยังใช้การสอบนี้เพื่อวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย

5. อะไรคือการสอบ JLPT แล้วมีความสำคัญอย่างไร? - waseda

 • การสอบ JLPT ย่อมาจากคำว่า Japanese Language Proficiency Test เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีระดับเริ่มต้น N5 จนถึงระดับสูง N1 การสอบ JLPT นี้ไม่ได้จัดสอบเพียงแค่ในประเทศไทย ...

 • การสอบ JLPT ย่อมาจากคำว่า Japanese Language Proficiency Test เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีระดับเริ่มต้น N5 จนถึงระดับสูง N1

6. สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) คืออะไร By. ครูเรย์

 • Apr 28, 2022 · เพื่อวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่สุด JLPT มีให้ทั้งหมด 5 ระดับ คือ N, N2, N3, N4, N5 โดยระดับ N5 จะง่ายที่สุด และระดับ N1 จะยากที่สุดเพื่อให้ โดยแต่ละระดับได้ ...

 • การสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น 日本語能力試験 (JLPT: Japanese Language Proficiency Test) เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2527 (1984) เพื่อวัดและรับรองความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของผู้ที่ไม่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ โดยมีความร่วมมือกันระหว่างสององค์กร ได้แก่ เจแปนฟาวน์เดชั่น (หรือ มูลนิธิญี่ปุ่น The Japan Foundation Kokusai Koryukin 国際交流基金) และ Japanese International Education Support (หรือ JEES Japan Educational Exchanges and Services 日本国際教育協会) โดยปีแรกของการทดสอบดำเนินการใน 15 ประเทศ และมีผู้เข้ารับการทดสอบประมาณ

7. JLPT - jeic-bangkok - JASSO Thailand

 • การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test:JLPT) คือการทดสอบเพื่อวัคความสามารถการใช้ภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างชาติ โดยการสอบนี้ ...

 • เว็บไซต์ขององค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น) ให้ข้อมูลศึกษาต่อระดับต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น

8. ทำความรู้จัก JLPT การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น คืออะไร ทำไมต้องสอบ ?

 • Feb 18, 2023 · การสอบ JLPT (Japanese Language Proficiency Test – 日本語能力試験) คือ การสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อวัด ...

 • การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT มีทั้งหมดกี่ข้อ ต้องทำให้ได้กี่คะแนนถึงเรียกว่าผ่าน มีกี่ระดับ ต้องแต่งกายไปสอบอย่างไรถึงเหมาะสม ไปหาคำตอบกัน!

9. เปิดรับสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ขยาย ...

 • Jul 3, 2023 · เปิดรับสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ขยายเวลาปิดรับสมัครแบบออนไลน์จากวันที่ 24 ส.ค. เป็นวันอาทิตย์ที่ 27 ส.ค. (เวลา 17.00 น.) ...

 • 2023B-Chiang-MaiDownload

10. การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT (日本語能力試験) ปี 2023 - Owl Campus

 • Jun 10, 2021 · การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น หรือ JLPT เป็นการสอบเพื่อวัดผลและรับรองความรู้ ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างชาติที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นทั้งภายในและนอกประเทศญี่ปุ่น จัดโดยสมาคมสนับสนุน ...

 • ข้อมูลล่าสุด ขั้นตอนการสมัครสอบ ค่าสมัครสอบ ของการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น หรือ JLPT รวมถึงตารางแสดงเกณฑ์คะแนนในแต่ละระดับ N5 - N1

11. เปิดรับสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

 • เปิดรับสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566. admin. By admin. February 1, 2023. 0. 83518. Share.

 • EDITOR PICKS

12. การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT | TUTOR VIP

 • การสอบ JLPT (Japanese-Language Proficiency Test) เป็นการสอบวัดระดับทักษะภาษาญี่ปุ่นของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลัก จัดสอบโดย Japan Foundation and Japan Educational ...

 • JLPT (Japanese-Language Proficiency Test) เป็นการสอบวัดระดับทักษะภาษาญี่ปุ่นของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลัก จัดสอบโดย Japan Foundation and Japan Educational Exchanges and Services

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated: 20/11/2023

Views: 5239

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.